Hotline Tư vấn miễn phí 24/7: 077 339 8898
10 nguyên tắc viết số và chữ số trong tiếng Anh

10 nguyên tắc viết số và chữ số trong tiếng Anh

Bạn thể hiện số trong khi viết tiếng Anh thế nào? Khi nào thì bạn sử dụng những con số và khi nào thì bạn viết số thành chữ? Khi nào thì bạn viết five và khi nào thì bạn viết 5? Hãy cùng PPSVietnam tìm hiểu 10 nguyên tắc viết số và chữ số trong tiếng Anh nhé!

1. Số và chữ số

Điểm khác biệt giữa một số và một chữ số là gì? Một số là một khái niệm trừu tượng trong khi một chữ số lại là một ký hiệu được dùng để thể hiện số đó. “Three,” “3″ và “III” đều là những ký hiệu được dùng để thể hiện cùng một số (hoặc khái niệm “threeness”). Nói nôm na điểm khác biệt giữa một số và chữ số của nó cũng giống như điểm khác biệt giữa một người và tên của họ vậy.

2. Viết những số nhỏ thành chữ

Những số nhỏ (tất cả những số nhỏ hơn mười) đều nên được viết thành chữ. Đó là một quy tắc mà bạn nên ghi nhớ. Nếu bạn không viết chúng thành chữ, người đọc sẽ có cảm giác bạn đang gửi đi một tin nhắn khẩn cấp, trong khi bạn lại muốn văn bản của mình thật trang trọng.

3. Không có một nguyên tắc nào chuẩn nhất

Các chuyên gia không phải lúc nào cũng có sự nhất trí về những nguyên tắc viết số và chữ số. Một vài người cho rằng bạn nên viết những số một từ thành chữ. Những số hai từ nên được thể hiện bằng con số. Điều này có nghĩa là bạn nên viết twelve thành chữ nhưng không nên viết 24 thành chữ.

4. Sử dụng dấu phẩy

Trong tiếng Anh, dấu phẩy được dùng như một dấu cách hàng nghìn (và dấu chấm như một dấu cách thập phân – ngược lại với tiếng Việt), để giúp chúng ta dễ đọc những số lớn hơn. Vì vậy hãy viết diện tích của Alaska là 571,951 square miles thay vì 571951 square miles.

5. Không nên bắt đầu câu với chữ số

Hãy viết “Fourscore and seven years ago,” thay vì “4 score and 7 years ago.” Điều đó có nghĩa là bạn phải viết lại một vài câu: “Fans bought 400,000 copies the first day” thay vì “400,000 copies were sold the first day.”

6. Thế kỷ và thập kỷ nên được viết bằng chữ

Hãy sử dụng the Eighties hoặc nineteenth century, thay vì 1980s hay 19th century.

7. Phần trăm và công thức

Với những văn bản hoặc công thức thường ngày, bạn có thể dùng những con số, như “4% of the children” or “Add 2 cups of brown rice.” Tuy nhiên, trong văn bản trang trọng, bạn nên viết phần trăm thành chữ như “12 percent of the players” (hoặc “twelve percent of the players,” tùy thuộc vào sở thích của bạn).

8. Nên viết thành chữ số được làm tròn hoặc dự đoán

Những số được làm tròn trên một triệu nên được viết dưới dạng một chữ số cộng một từ. Dùng “About 400 million people speak Spanish natively,” thay vì “About 400,000,000 people speak Spanish natively.” Nếu bạn đang dùng số chính xác, dĩ nhiên là bạn nên viết nó thành chữ.

9. Hai số đứng cạnh nhau

Sẽ thật khó hiểu nếu bạn viết “7 13-year-olds”, vì vậy hãy viết một trong hai dưới dạng chữ số, như “seven 13-year-olds”. Hãy chọn số có ít chữ cái hơn để viết thành chữ.

10. Số thứ tự và tính nhất quán

Đừng viết “He was my 1st true love,” mà hãy viết “He was my first true love.” Hãy tạo sự nhất quán cho câu. Nếu trong rổ có 23 apples, nó cũng có 18 oranges, chứ không phải eighteen oranges.

(Theo http://www.dailywritingtips.com/)

Trả lời

Close Menu