5 bài luyện nói tiếng Anh cần biết về chủ đề văn phòng, công sở

Bài luyện nói tiếng Anh

Trong sự phát triển toàn cầu hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài mở rộng thị trường đặc biệt hướng tới những quốc gia có nguồn nhân lực dồi dào như Việt Nam. Đi kèm đó là những cuộc phỏng vấn hay yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh là điều kiện bắt buộc. Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn ghi nhớ 5 bài luyện nói tiếng Anh chủ đề văn phòng, công sở.

Bài luyện nói tiếng Anh về hỏi và đáp phỏng vấn xin việc

Một số câu hỏi của nhà tuyển dụng và câu trả lời gợi ý cho các ứng viên/ người được phỏng vấn mà các bạn có thể tham khảo dưới đây:

Question 1: Tell me a little bit about yourself? (Hãy nói cho tôi sơ lược về bản thân của anh/chị?)

  • Answer: I attended Ha Noi Law University where I majored in Civil Law. My hobbies include playing badminton, reading novels and jogging.

(Tôi học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, nơi tôi theo học chuyên ngành Luật dân sự. Sở thích của tôi bao gồm chơi cầu lông, đọc tiểu thuyết và chạy bộ).

Hoặc bạn cũng có thể trả lời:

  • Answer: When I work, I want to work hard and I like to take on a variety of challenges too. I love flowers, and in my free time, I like to relax and read the book.

(Khi làm việc, tôi muốn làm việc chăm chỉ và tôi cũng muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi yêu các loại hoa, và vào lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc sách).

Question 2: What is your strength? (Thế mạnh của anh/chị là gì?)

  • Answer: After having worked for a couple of years, I believe my strongest trait is my attention to detail. My old manager always appreciated it.

(Sau khi trải qua một vài năm làm việc, tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm/chú ý của tôi đến từng chi tiết. Quản lý cũ của tôi luôn đánh giá cao điều đó).

Question 3: What is your weakness? (Điểm yếu của anh/chị là gì?)

  • Answer: I feel my English skills is my weakness trait. But I’m definitely studying hard to improve it.

(Tôi cảm thấy những kỹ năng tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất. Nhưng tôi chắc chắn sẽ học thật chăm chỉ để cải thiện nó).

Question 4: What is your short term goal? (Về mục tiêu ngắn hạn của anh/chị?)

  • Answer: My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have.

(Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí nơi tôi có thể áp dụng những kiến thức hiểu biết và thế mạnh mà tôi có).

Question 5: What is your long term goal? (Về mục tiêu dài hạn của anh/chị?)

  • Answer: I would like to become a professional lawyer. I want my experience to directly impact the company as a growth.

(Tôi muốn trở thành một luật sư chuyên nghiệp. Tôi muốn chuyên môn của tôi tác động trực tiếp đến sự phát triển của công ty).

Một số từ/cụm từ cần lưu ý gồm:

majored /ˈmeɪ.dʒər/ chuyên ngành
trait /treɪt/ đặc điểm
appreciated /əˈpriː.ʃi.eɪt/ đánh giá cao

Bài luyện nói tiếng Anh về chủ đề mới đi làm, mới nhận công việc

Thông thường, giao tiếp tiếng Anh chủ đề này bao gồm hỏi những người đồng nghiệp mới thông tin về tên của họ, giới thiệu về các phòng ban hay hỏi và nói về các vị trí đồ đạc tại văn phòng… Dưới đây là một ví dụ:

L: Good morning. Are you the new secretary?

(Xin chào. Cô là thư ký mới phải không?)

R: Good morning. Yes, that’s right. My name is Rose.

(Chào buổi sáng. Dạ đúng. Tên của tôi là Rose).

L: Welcome to our company, Rose. My name’s Lisa. Let me show you the seat.

(Chào mừng Rose đến với công ty của chúng ta. Tôi tên là Lisa. Để tôi chỉ cho cô chỗ ngồi).

R: Thank you, Lisa.

(Cảm ơn Lisa)

L: Your desk is over there on the right and I will be over here at the desk in the front.

(Bàn làm việc của cô ở phía kia bên phải và tôi sẽ ngồi tại bàn làm việc phía trước).

R: Thank you.

(Cảm ơn cô).

L: You’re welcome.

(Không có gì).

Một số từ/cụm từ cần lưu ý gồm:

secretary /ˈsek.rə.tər.i/ thư ký
over there /ˌəʊvə ˈðeə/ đằng kia
over here /ˌəʊvə ˈhir/ ở đây

» 10 chủ đề nói tiếng anh cho việc tự luyện Speaking

Bài luyện nói tiếng Anh về cuộc hẹn văn phòng

Với vị trí lễ tân hay nhân viên hành chính sẽ thường xuyên phải thực hiện công việc liên quan đến trực điện thoại, sắp xếp cuộc hẹn, thông báo về sự có mặt/vắng mặt của các đồng nghiệp/ bộ phận khác. Do vậy, chúng tôi đã biên soạn bài luyện nói tiếng Anh mẫu sau:

A: Good morning. May I help you, sir?

(Xin chào. Thưa ông, tôi có thể giúp gì cho ông?)

B: Good morning. Could I meet to Mr David, please?

(Xin chào. Làm ơn cho gặp ông David).

A: Have you got an appointment, sir?

(Thưa ông, ông có hẹn trước không ạ?)

B: No. I’m afraid I haven’t.

(Không. E là tôi không có hẹn trước).

A: May I have your name, please?

(Xin vui lòng cho tôi biết tên của ông ạ).

B: Yes, my name’s Brish. Brish Smith from BKAV.

(Vâng, tên tôi là Brish. Brish Smith đến từ BKAV).

A: Just a moment, please, Mr Brish.

(Thưa ông Brish, xin vui lòng đợi trong giây lát ạ).

B: Thank you.

(Cảm ơn cô).

Một số từ/cụm từ cần lưu ý gồm:

appointment /əˈpɔɪnt.mənt/ cuộc hẹn
afraid afraid sợ rằng, e sợ
just a moment chờ/đợi một chút


Một số đoạn hội thoại trong công việc 

Bài luyện nói tiếng Anh về hỏi đường, chỉ đường

Các câu hỏi đường, chỉ đường

Các câu hỏi đường, chỉ đường được sủ dụng khá phổ biến

Trong quan hệ đồng nghiệp, chúng ta có thể nói về rất nhiều chủ đề khác nhau như: gia đình, con cái, học tập, định hướng,… trong đó hỏi đường, chỉ đường cũng là một tình huống giao tiếp bạn có thể gặp phải. Hãy tham khảo bài luyện nói tiếng Anh dưới đây:

L: Excuse me, Nana…?

(Xin lỗi Nana…?)

N: Yes. Can I help you?

(Vâng. Tôi có thể giúp gì được bạn?)

L: I’m looking for the Seafood Restaurant at Amsterdam Noval Street. Could you tell me how to get there from our company?

(Tôi đang tìm Nhà hàng hải sản trên đường Amsterdam Noval. Có thể chỉ cho tôi cách đến đó từ công ty của chúng ta được không?)

N: It’s easy. Walk out of the office and turn left, go ahead about 2 kilometers. The Seafood Restaurant is next to the Times Square.

(Đơn giản lắm. Ra khỏi văn phòng và rẽ trái, đi thẳng khoảng 2 cây số nữa. Nhà hàng hải sản ở cạnh quảng trường thời đại).

L: Thank you very much.

(Cảm ơn cô nhiều).

N: You’re welcome.

(Không có gì).

Một số từ/cụm từ cần lưu ý gồm:

Looking for sb/sth tìm kiếm ai/cái gì
how to get there = how do I get + N hỏi đường
next to bên cạnh

» Các bài luyện nói tiếng Anh theo chủ đề cho bài thi Speaking

Bài luyện nói tiếng Anh về công việc

Luyện nói tiếng Anh về chủ đề các công việc

Luyện nói tiếng Anh về chủ đề các công việc

Thông thường, trong quá trình làm việc, với mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, chúng ta thường được giao việc hoặc phải báo cáo kết quả công việc. Nếu là mối quan hệ giữa đồng nghiệp, cuộc hội thoại sẽ mang tính chất thảo luận công việc được giao. Dưới đây chúng tôi ví dụ một bài luyện nói tiếng Anh có nội dung hỏi kết quả công việc:

B: Have those brochures that we ordered been delivered yet, Miss Goma?

(Các tờ tài liệu quảng cáo mà chúng ta đã đặt được giao chưa, cô Goma?)

G: No, I’m afraid they haven’t yet, sir.

(Thưa ngài, tôi e là chúng chưa được giao).

B: But they should have been here long ago.

(Nhưng lẽ ra là phải có lâu rồi chứ).

G: Shall I telephone the printer, sir?

(Thưa ngài, tôi sẽ gọi điện cho nhà in nhé ạ).

B: Tell them if they can’t deliver immediately, we would cancel the order.

(Hãy nói với họ nếu họ không thể giao hàng ngay, chúng ta sẽ hủy việc đặt hàng).

G: I’ve got it, sir.

(Tôi đã hiểu, thưa ngài).

Một số từ/cụm từ cần lưu ý gồm:

brochures /ˈbrəʊ.ʃər/ tài liệu quảng cáo
immediately /ɪˈmiː.di.ət.li/ lập tức
I’ve got it /ˌəʊvə ˈhir/ tôi đã hiểu

Trên đây là một số bài luyện nói tiếng Anh về chủ đề công sở, văn phòng mà chúng tôi đã biên soạn để gửi tới bạn đọc. Hi vọng có thể giúp ích được phần nào cho các bạn đã, đang làm việc hoặc những bạn có định hướng ứng tuyển vào các vị trí việc làm tại các công ty quốc tế. Đừng quên chia sẻ bài viết này nếu thấy hữu ích.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.