Cách chấm điểm bài thi IELTS Writing

Trang Vien voi Anh Loi chuc mung Sinh nhat Bai dang Facebook 1

Trang Vien voi Anh Loi chuc mung Sinh nhat Bai dang Facebook 1

Bài thi kỹ năng Viết IELTS được chấm theo bốn tiêu chí bao gồm:

 • Trả lời câu hỏi đề bài (Task Response)
 • Sự mạch lạc và gắn kết (Cohesion and Coherence)
 • Vốn từ vựng (Lexical Resource)
 • Sự phong phú và chính xác về cấu trúc ngữ pháp (Grammar range and Accuracy)

Với mỗi task, giám khảo sẽ quyết định band điểm cho từng tiêu chí, sau đó cộng lại và chia 4 để tính ra điểm trung bình từng task. Lưu ý rằng, điểm cho từng tiêu chí luôn là điểm chẵn; ví dụ, bạn có thể đạt band điểm 7 hoặc 8 cho một tiêu chí, chứ không có band điểm 7.5 cho một tiêu chí; band điểm lẻ (7.5 hay 8.5) xuất hiện khi lấy tổng điểm chia cho bốn để ra số điểm trung bình.

Tầm quan trọng của Task 2 được thể hiện qua tỷ trọng điểm số và thời gian làm bài gấp đôi Task 1. Hãy xem ví dụ sau:

 • Task 1: 5
 • Task 2: 7
 • Overall: [6.5 + (7×2)]/3 = 6.833333 ≈ 0

Các thí sinh thi IELTS cần download cho mình Public band descriptors (bảng diễn giải tiêu chí cho điểm IELTS Writing dành cho công chúng) để hiểu rõ cách cho điểm từng tiêu chí. Bạn có thể download theo link dưới đây:

Task 1 https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_task_1_Writing_band_descriptor s.pdf

Task 2 https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_task_2_Writing_band_descriptor s.pdf

 

Dưới đây là bản dịch tiêu chí để đạt band điểm 7 từng tiêu chí của IELTS Writing.

Task Response (Trả lời câu hỏi đề bài) | Band 7

 • Giải quyết tất cả yêu cầu trong đề
 • Trình bày quan điểm rõ ràng của người viết xuyên suốt cả bài
 • Trình bày, mở rộng và bổ trợ những ý chính, nhưng có xu hướng khái quát hóa quá mức hoặc các ý bổ trợ thiếu sự tập trung, sắc bén 

Cohesion and Coherence (Sự mạch lạc và gắn kết) | Band 7

 • Sắp xếp thông tin và ý tưởng logic, có sự phát triển ý rõ ràng xuyên suốt cả bài
 • Sử dụng các công cụ tạo sự kết nối phù hợp và phong phú mặc dù có thể vẫn gặp tình trạng dùng quá nhiều hoặc quá ít
 • Mỗi đoạn văn nói về một chủ đề rõ ràng

Lexical Resource (Vốn từ vựng) | Band 7

 • Sử dụng từ vựng phong phú để đạt được sự linh hoạt và chính xác khi dùng
 • Sử dụng những từ vựng ít phổ biến một cách khá chính xác về liên kết từ (collocation) và phong cách
 • Có thể có đôi chỗ bị sai về cách lựa chọn từ, sai chính tả và/hoặc tạo từ

 

Grammatical range and accuracy (Sự phong phú và chính xác về cấu trúc ngữ pháp)

| Band 7

 • Phong phú các câu phức
 • Số lượng câu hoàn toàn không có lỗi (error free) nhiều
 • Kiểm soát tốt về ngữ pháp sử dụng mặc dù vẫn đôi chỗ có lỗi

 

Bonus

Dưới đây là hai mẹo nhỏ để tăng điểm C&C, bạn hãy nhớ sự mạch lạc của bài viết đến từ những điều rất đơn giản dưới đây.

Paragraphing (chia đoạn): Hãy chia đoạn thật mạch lạc, mỗi đoạn phải nói về một nội dung lớn và nội dung lớn đó phải được thể hiện rõ ràng bằng câu chủ đề (topic sentence). Ví dụ, khi câu chủ đề là “There are learning about the past has many benefits.”, người đọc sẽ hiểu là cả đoạn này sẽ nói về những lợi ích của việc học lịch sử.

Signposting (đặt biển chỉ dẫn): biển chỉ dẫn có thể là câu chủ đề hoặc một cụm diễn đạt signpost như “In terms of the benefits of history education,….”, “As regards the pros of teaching children about the old days,….”, “Regarding the economic growth during this period,…..” Những tấm biển chỉ dẫn này sẽ giúp cho người đọc nắm bắt được nhanh chóng ý chung của cả câu hay đoạn, khiến họ nảy sinh cảm tình và hào phóng hơn khi cho điểm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Speed by Hoangweb.com