Sử dụng Dấu câu trong tiếng Anh làm sao cho đúng, bạn đã biết chưa?

Day mau sac 3D Duoc minh hoa Hoc tu Xa Ban thuyet trinh Cac su kien va Moi quan tam Dac biet

Day mau sac 3D Duoc minh hoa Hoc tu Xa Ban thuyet trinh Cac su kien va Moi quan tam Dac biet

Trong formal writing tiếng Anh, việc sử dụng đúng dấu câu và cách thức liệt kê rất quan trọng. Theo đó, câu dưới đây mắc lỗi nghiêm trọng về dấu câu cũng như liệt kê.

Ví dụ lỗi điển hình: A nation with low education may lead to some social issues such as: poverty, discrimination, robbery…

Phân tích lỗi:

  • Danh từ đứng liền sau “such as” và KHÔNG CẦN dấu hai chấm [:]
  • Tiếng Anh KHÔNG DÙNG ba chấm […] để kết thúc chuỗi liệt kê Thay vào đó, bạn hãy nhớ những cách sau để liệt kê trong tiếng

✔ A, B, C and D [“and” đứng giữa 2 danh từ cuối cùng]: A nation with low education may lead to some social issues such as poverty, discrimination and robbery.

✔ A, B, C or D [“or” đứng giữa 2 danh từ cuối cùng]: A nation with low education may lead to some social issues such as poverty, discrimination or robbery.

✔ A, B, C, among/amongst others: A nation with low education may lead to some social issues such as poverty, discrimination, robbery, among others.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Speed by Hoangweb.com