Khoá 2 (General English 1): Kích hoạt 4 kĩ năng

Thời lượng khóa học bao gồm 40 giờ học trên lớp, được phụ trách bởi 2 giáo viên, 1 giáo viên người Việt chiếm ⅔ thời lượng học  và 1 giáo viên nước ngoài chiếm ⅓ thời lượng khoá học chính và 20 giờ luyện tập thực hành cùng anh chị gia sư.

Trong khóa 2 này, học viên vẫn liên tục được giáo viên chỉnh sửa cách phát âm các từ tiếng Anh chuẩn. Để có được phát âm tốt là cả một quá trình học tập kết hợp với chỉnh sửa từ thầy cô,  giống như việc chữa ngọng vậy. Quá trình này sẽ diễn ra liên tục, ngay cả khi các học viên học đến gần hết lộ trình vẫn có thể được yêu cầu phải học lại , chỉnh sửa nếu phát âm sai.

Đặc biệt trong phần luyện nói, khoá học này giáo viên người Việt sẽ giúp học viên học viên có thể nói chuẩn các câu tiếng Anh, sử dụng ngữ pháp một cách chuẩn mực, và mở rộng thêm nhiều ý tưởng hơn trong khi nói. Các học viên hoàn toàn có thể có khả năng hoàn thiện được kĩ năng Speaking Part II của bài thi IELTS trong khoá học này (miêu tả hoặc nói về 1 chủ đề trong 2 phút).

Trong ⅓ thời lượng cuối khóa 2, học viên sẽ được học và luyện tập cùng với giáo viên bản ngữ. Việc ôn luyện với giáo viên bản ngữ giúp học viên có một môi trường có độ tương tác cao, từ đó nâng cao phản xạ học viên. Việc học cùng giáo viên bản ngữ ngay từ đầu sẽ không tối ưu, vì giáo viên Việt sẽ hiểu học sinh việt cần chỉnh sửa ngữ pháp, phát âm một cách hiệu quả hơn do đó khoảng thời gian cuối khóa General English 1 (khoá thứ 2) là thời điểm lý tưởng để học viên bắt đầu làm quen, giao tiếp với người nước ngoài.