Khoá 2 (General English 1): Kích hoạt 4 kĩ năng

Thời lượng: 40 giờ tương đương 20 buổi học và 20 giờ thực hành ngoại khóa cùng gia sư. 

2/3 thời lượng học cùng giáo viên người Việt và 1/3 thời gian với giáo viên bản ngữTrong khóa này, học viên tiếp tục được ôn luyện về phát âm chuẩn chỉnh hơn giống như việc đi chữa “ngọng” của tiếng Anh. 

Đặc biệt, trong phần luyện nói, giảng viên người Việt sẽ giúp bạn phát âm “vượt bậc”  và sử dụng ngữ pháp một cách chuẩn mực, mở được thêm nhiều ý tưởng và diễn đạt khi nói tiếng Anh. Vì vậy, các học viên hoàn toàn có thể hoàn thiện được Speaking Part 2 của bài thi IELTS Part II của bài thi IELTS trong khóa học này.

⅓ thời lượng cuối khóa này, học viên sẽ được học và luyện tập với giáo viên người nước ngoài và hoàn toàn là người “bản ngữ”, Việc được ôn luyện với người bản ngữ sẽ tạo môi trường cực kì tốt cho học viên có cơ hội được tương tác, từ đó nâng cao phản xạ. Việc bố trí học với nước ngoài cuối khóa này là vô cùng hợp lí cho học viên, vì thời gian đầu giáo viên người Việt sẽ giúp học viên chỉnh sửa ngữ pháp, phát âm hiệu quả.