Khóa học chuẩn bị cho kỳ thi IELTS (Pre – IELTS)

*) Đối tượng:
Đã có khả năng giao tương đối thành thạo với người nước ngoài
Cần ôn luyện để thi chứng chỉ IELTS để ứng dụng cho cuộc sống: học tập, công việc
Những học viên đã hoàn thành khóa tiếng Anh tổng quát General English của PPS VietNam

Lưu ý: Đối với sinh viên chưa tham gia khóa học nào tại PPS trước đó sẽ BẤT BUỘC tham gia kì test đầu vào để xác định trình độ

Thời lượng: 105 giờ học bao gồm: 70 giờ học cùng giáo viên trên lớp và 35 giờ luyện tập, thực hành trong đó:

+ 20 giờ học cùng giáo viên bản ngữ (ôn luyện chuyên sâu 2 kĩ năng nói và viết)
+ 50 giờ học cùng giảng viên Việt Nam (ôn luyện chuyên sâu 2 kĩ năng nghe và đọc)
+ 35 giờ ôn tập cùng gia sư và luyện đề

Nội dung khóa học:
+ Mở rộng vốn từ về các topic mang tính chất trìu tượng và học thuật
+ Thực hành kết hợp 4 kĩ năng
+ Luyện tập, tăng khả năng phản xạ với người nước ngoài
+ Hiểu về kì thi IELTS, kiến thức và kĩ năng cần chuẩn bị

Kết quả đạt được:
Học viên giao tiếp được thành thạo trong môi trường làm việc với người nước ngoài
Mục tiêu đặt ra của khóa học này trình độ tương đương 6.0 – 6.5 IELTS

Để đảm bảo được kết quả giảng dạy, sĩ số mỗi lớp chỉ từ 15 – 20 học viên.