Khóa học chuẩn bị cho kỳ thi IELTS (Pre – IELTS)

*) Đối tượng
– Dành cho những học viên, người đã từng học tiếng Anh, có khả năng giao tiếp tương đối thành thạo với người nước ngoài
– Những người muốn thi chứng chỉ IELTS để phục vụ cho công việc, học tập, du học…
– Những người đã hoàn thành khoá học Nâng cao trình độ (General English) tại PPSVietnam.
Lưu ý : Đối với những học viên chưa từng theo học tại PPSVietnam thì bắt buộc phải kiểm tra đầu vào để đảm bảo chất lượng lớp
*) Thời lượng: Bao gồm 105 giờ học bao gồm 70 giờ học cùng giáo viên trên lớp và 35 giờ luyện tập trong đó:
– 20 giờ học cùng giảng viên bản ngữ (ôn luyện chuyên sâu kỹ năng nói và viết)
– 50 giờ học cùng giảng viên Việt Nam (ôn luyện chuyên sâu kỹ năng nghe và đọc)
– 35 giờ học cùng gia sư và luyện tập đề.
*) Nội dung khoá học
–  Mở rộng vốn từ vựng về các chủ đề mang tính chất trừu tượng và học thuật
–  Thực hành kết hợp các kĩ năng nhuần nhuyễn
–  Tăng cường khả năng phản xạ khi giao tiếp với người nước ngoài
–  Hiểu về kì thi IELTS, các kĩ năng cũng như kiến thức cơ bản cần chuẩn bị
–  Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, mỗi lớp chỉ có từ 15- 20 học viên

*) Kết quả đạt được sau khoá học
– Học viên có thể giao tiếp thành thạo trong môi trường làm việc với người nước ngoài
– Mục tiêu đầu ra của khoá học tương đương 6.0 – 6.5 IELTS.