Khoá học IELTS nền tảng (IELTS Foundation)

*) Đối tượng:
Học viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ IELTS để học tập, làm việc, giảng dạy
Học viên đã hoàn thành khóa Pre IELTS tại PPS

Lưu ý: Đối với sinh viên chưa tham gia khóa học nào tại PPS trước đó sẽ BẮT BUỘC phải tham gia kì test đầu vào để xác định trình độ

Thời lượng: 110 giờ học bao gồm:
+ 30 giờ học cùng ôn luyện cùng chuyên gia IELTS bản ngữ (ôn luyện chuyên sâu 2 kĩ năng nói, viết)
+ 60 giờ học cùng giảng viên người Việt Nam (ôn luyện chuyên sâu 2 kĩ năng nghe, đọc)
+ 20 giờ học cùng gia sư và luyện đề

Nội dung khóa học:
+ Hiểu được các tiêu chí trong chấm điểm và cho điểm của từng kĩ năng trong bài thi IELTS
+ Chú trọng vào chỉnh phát âm và sửa lỗi sai thường mắc khi sử dụng tiếng Anh
+ Cung cấp đa dạng kiến thức về từ vựng, thành ngữ, các mẫu câu chuẩn nhằm giúp học viên đạt được điểm cao trong bài thi
+ Phân loại các loại đề thường gặp, hướng dẫn phân tích đề, xây dựng phát triển ý tưởng.
+ Làm bài thi thử thường xuyên để theo dõi sự tiến bộ từng ngày
+ Kết quả đạt được: Mục tiêu trình độ tương đương 7.0 IELTS

Để đảm bảo được kết quả giảng dạy, sĩ số mỗi lớp chỉ từ 15 – 20 học viên.