Katie

THẦY Katie

  • Ấn tượng: Cô chữa bài và giảng dạy hết sức nhiệt tình, luôn giảng giải bài học một cách chi tiết và tận tâm, giảng đến khi học viên nắm bắt được vấn đề 
  • Với hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại nhiều quốc gia trên thế giới, cô Katie có niềm đam mê mang con chữ tiếng Anh đến các bạn trẻ tại Việt Nam.
  • Cô rất quan tâm tới học viên của mình 1 người nghiêm khắc trong giờ nhưng ngoài giờ thì rất thoải mái, có nhiều hoạt động trong các bài học nên không khí lớp sôi nổi, đặc biệt cô có cách cô nói giải thích rất sinh động và lôi cuốn =))