alesha

THẠC SĨ ALESHA BREDELL

  • 6 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh giao tiếp, IELTS, TOEIC cho doanh nghiệp, giới trẻ.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học University of Stellenbosch, South Africa.
  • Chứng chỉ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) được cấp bởi Australian International College of Language, Southport, Australia.