Nguyễn Tấn Thành

THẦY NGUYỄN TẤN THÀNH

  • 8 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh giao tiếp, IELTS, TOEFL, TOEIC, CERF cho doanh nghiệp, giới trẻ.
  • Cựu chủ nhiệm CLB tiếng Anh đại học RMIT.
  • Được công nhận, đánh giá xuất sắc trong giảng dạy, lãnh đạo và công việc tình nguyện.