thạc sĩ trần hồng phong

THẠC SĨ TRẦN HỒNG PHONG

  • 6 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh giao tiếp, IELTS, TOEFL, TOEIC, CERF cho doanh nghiệp, giới trẻ.
  • Tốt nghiệp cử nhân ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngoại giao.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Northumbria, Newcastle, UK.
  • Được cấp chứng chỉ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) tại Đại học Northumbria, Newcastle, UK.