Thạc sĩ David James Brand - PPSVietNam

Thạc sĩ David Brand

  • 12 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh giao tiếp, IELTS, TOEFL, TOEIC, CERF cho doanh nghiệp, giới trẻ.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học Melbourne (Úc).
  • Được Cambridge English cấp chứng chỉ CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults).
  • Giàu kinh nghiệm luyện thi IELTS tại Trung Quốc và Việt Nam.

đã đăng ký