Thạc sĩ Grant Riley - PPSVietNam

Thạc sĩ Grant Riley

  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS và ESL cho doanh nghiệp, giới trẻ.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học Plymouth, Devon.
  • Kinh nghiệm làmg nhà báo, biên tập viên và nhiếp ảnh gia tự do cho tờ báo VN Express International and Vietnam Economic Times.

đã đăng ký