Giảng viên Jason Giggens - PPSVietNam

Giảng viên Jason Giggens

  • 10 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh  cho doanh nghiệp, học sinh và sinh viên.
  • Tốt nghiệp đại học Pembrokeshire.
  • Sở hữu chứng chỉ EFL (English as a Foreign Language).
 

đã đăng ký