Giảng viên Maria Rose Bond - PPSVietNam

Giảng viên Maria Rose Bond

  • 16 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh giao tiếp, IELTS, TOEFL, TOEIC, CERF cho doanh nghiệp, giới trẻ.
  • Chứng chỉ TEFL (Teaching English as a Foreign Language) cấp tại Nanaimo, BC, Canada.
  • Chứng chỉ CELTA (Certificate in English Laguage Teaching to Adults) cấp bởi Cambridge English.
 

đã đăng ký