Chuyên gia ngôn ngữ học Nguyễn Hữu Phúc - PPSVietNam

Nguyễn Hữu Phúc

  • 1 trong 8 chuyên gia ngôn ngữ học hàng đầu Việt Nam.
  • Cha đẻ của 24 nguyên tắc vàng trong học tiếng Anh.
  • Diễn giả thường niên của nhiều trường đại học lớn ở Hà Nội như: HUST, NEU, AOF, VNUA,...
  • 8 năm tu nghiệp tại bang Michigan (Hoa Kỳ).
  • 10 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh giao tiếp, IELTS, TOEFL, TOEIC, CERF cho doanh nghiệp, giới trẻ.
 

đã đăng ký