Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan - PPSVietNam

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan

  • 12 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh giao tiếp, IELTS, TOEIC cho doanh nghiệp, giới trẻ.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
 

đã đăng ký